Är du utsatt?

Är du utsatt för våld i nära relation? Här finns information om vart du kan vända dig.

Kvinnojouren Sundsvall 060-12 69 90

Tjejjouren Skogsrå kontakt@tjejjourenskogsra.se

Kontaktuppgifter till kvinno- och tjejjourer i Sverige

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50